VCT YAZAKI

New

EE050161

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,369.40 ฿14,369.40
 

 

New

EE050160

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,315.20 ฿11,315.20
 

 

New

EE050159

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,840.28 ฿8,840.28
 

 

New

EE050158

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,996.60 ฿9,996.60
 

 

New

EE050157

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,401.42 ฿6,401.42
 

 

New

EE050156

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,970.14 ฿4,970.14
 

 

New

EE050155

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,948.47 ฿8,948.47
 

 

New

EE050154

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,947.59 ฿4,947.59
 

 

New

EE050152

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,989.62 ฿3,989.62
 

 

New

EE050153

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,277.46 ฿6,277.46
 

 

New

EE050151

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,899.46 ฿3,899.46
 

 

New

EE050150

สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,902.29 ฿2,902.29
 

 

New

EE010233

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,315 ฿1,315
฿838.97 ฿838.97 -36%
 

 

New

EE010232

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿940 ฿940
฿599.72 ฿599.72 -36%
 

 

New

EE010231

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿645 ฿645
฿411.51 ฿411.51 -36%
 

 

New

EE010230

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿455 ฿455
฿290.29 ฿290.29 -36%
 

 

New

EE010229

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300.45 ฿300.45
฿191.69 ฿191.69 -36%
 

 

New

EE010228

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (100ม./ม้วน) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176.94 ฿176.94
฿112.89 ฿112.89 -36%
 

 

New

EE010227

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿992.71 ฿992.71
฿633.35 ฿633.35 -36%
 

 

New

EE010226

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿720.58 ฿720.58
฿459.73 ฿459.73 -36%
 

 

New

EE010225

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿485.40 ฿485.40
฿309.69 ฿309.69 -36%
 

 

New

EE010224

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿335.50 ฿335.50
฿214.05 ฿214.05 -36%
 

 

New

EE010223

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (100ม./ม้วน) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿191.20 ฿191.20
฿121.99 ฿121.99 -36%
 

 

New

EE010222

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (100ม./ม้วน) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127.50 ฿127.50
฿81.34 ฿81.34 -36%
 

 

New

EE010221

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770.33 ฿770.33
฿491.47 ฿491.47 -36%
 

 

New

EE010220

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿555.12 ฿555.12
฿354.17 ฿354.17 -36%
 

 

New

EE010219

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿397 ฿397
฿241.80 ฿241.80 -39%
 

 

New

EE010218

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./ถัง) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿256.30 ฿256.30
฿163.52 ฿163.52 -36%
 

 

New

EE010217

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (100ม./ม้วน) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿146.90 ฿146.90
฿93.72 ฿93.72 -36%
 

 

New

EE010216

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (100ม./ม้วน) ขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 เมตร หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100.40 ฿100.40
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้