VCT Phelps dodge

สายVCT ยี่ห้อ Phelps dodge

New

EE010317

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,315 ฿1,315
฿838.97 ฿838.97 -36%
 

 

New

EE010316

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿940 ฿940
฿599.72 ฿599.72 -36%
 

 

New

EE010315

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿645 ฿645
฿411.51 ฿411.51 -36%
 

 

New

EE010314

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿455 ฿455
฿290.29 ฿290.29 -36%
 

 

New

EE010313

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300.45 ฿300.45
฿191.69 ฿191.69 -36%
 

 

New

EE010312

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿176.94 ฿176.94
฿122.89 ฿122.89 -31%
 

 

New

EE010311

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿992.71 ฿992.71
฿633.35 ฿633.35 -36%
 

 

New

EE010310

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿720.58 ฿720.58
฿459 ฿459 -36%
 

 

New

EE010309

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿485.40 ฿485.40
฿309.69 ฿309.69 -36%
 

 

New

EE010308

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿335.50 ฿335.50
฿214.05 ฿214.05 -36%
 

 

New

EE010307

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿191.20 ฿191.20
฿121.99 ฿121.99 -36%
 

 

New

EE010306

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127.50 ฿127.50
฿81.34 ฿81.34 -36%
 

 

New

EE010305

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 35 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770.33 ฿770.33
฿491.47 ฿491.47 -36%
 

 

New

EE010304

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 25 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿555.12 ฿555.12
฿354.17 ฿354.17 -36%
 

 

New

EE010303

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 16 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿379 ฿379
฿241.80 ฿241.80 -36%
 

 

New

EE010302

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 10 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 10 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿256.30 ฿256.30
฿163.52 ฿163.52 -36%
 

 

New

EE010301

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 6 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 6 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿146.90 ฿146.90
฿93.72 ฿93.72 -36%
 

 

New

EE010300

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 2 แกน x พื้นที่หน้าตัดปกติ 4 ตร.มม. พื้นที่หน้าตัดสายดิน 4 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100.40 ฿100.40
฿64.06 ฿64.06 -36%
 

 

New

EE010299

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 35 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,018 ฿1,018
฿649.48 ฿649.48 -36%
 

 

New

EE010298

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿731.40 ฿731.40
฿466.63 ฿466.63 -36%
 

 

New

EE010297

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿485.40 ฿485.40
฿309.69 ฿309.69 -36%
 

 

New

EE010296

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 10 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿335.50 ฿335.50
฿214.05 ฿214.05 -36%
 

 

New

EE010295

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 6 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿191.20 ฿191.20
฿121.99 ฿121.99 -36%
 

 

New

EE010294

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 4 แกน x พื้นที่หน้าตัด 4 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿127.50 ฿127.50
฿81.34 ฿81.34 -36%
 

 

New

EE010293

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 35 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿798 ฿798
฿509.12 ฿509.12 -36%
 

 

New

EE010292

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿571 ฿571
฿364.30 ฿364.30 -36%
 

 

New

EE010291

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿379 ฿379
฿241.80 ฿241.80 -36%
 

 

New

EE010290

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 10 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿256.30 ฿256.30
฿163.52 ฿163.52 -36%
 

 

New

EE010289

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 6 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿146.90 ฿146.90
฿93.72 ฿93.72 -36%
 

 

New

EE010288

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : 3 แกน x พื้นที่หน้าตัด 4 ตร.มม. (500ม./รอก) หน่วย : เมตร น้ำหนัก : - กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100.40 ฿100.40
฿64.06 ฿64.06 -36%
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้