เหล็กโครงสร้าง(ทั่วไป)

ศูนย์รวมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาเหล็กฉาก คุณภาพ มาตรฐาน มอก.

ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กรางหนา เหล็กฉากพับ ราคาเหล็กฉาก คุ้มค่ากว่า


วงการก่อสร้างนั้นใช้เหล็กหลายประเภทซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยจะเรียกว่าเหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นรูปทรงต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภท อาทิ ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กรางหนา รางน้ำ เหล็กตัวซี เหล็กแปตัวซี เหล็กฉากพับ เหล็กฉาก ฯลฯ

Home Matter Innovation for easy living ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์
ศูนย์รวมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาเหล็กฉาก คุณภาพ มาตรฐาน มอก.

New

ST062355

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 407.4 * 10.9 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,055 ฿25,055
 

 

New

ST062354

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 406.2 * 9.15 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,077 ฿21,077
 

 

New

ST062353

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 407 * 8.6 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,191 ฿19,191
 

 

New

ST062352

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 405.4 * 8.3 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,901 ฿18,901
 

 

New

ST062351

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 406.8 * 7.4 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,779 ฿16,779
 

 

New

ST062350

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 405.3 มม * 5.6 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,461 ฿13,461
 

 

New

ST062349

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 358.52 * 10.92 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,632 ฿21,632
 

 

New

ST062348

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 353.5 มม * 8.3 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,640 ฿16,640
 

 

New

ST062347

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 355.9 * 5.98 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,978 ฿10,978
 

 

New

ST062346

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 355.9 * 5.65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,390 ฿10,390
 

 

New

ST062345

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 356.6 * 4.5 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,840 ฿8,840
 

 

New

ST062344

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 353 * 4.16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,956 ฿7,956
 

 

New

ST062343

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 319.35 * 11 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,280 ฿20,280
 

 

New

ST062342

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 318.2 * 9.35 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,640 ฿16,640
 

 

New

ST062341

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 318.5 * 8.5 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,740 ฿14,740
 

 

New

ST062340

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 318 * 7.35 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000
 

 

New

ST062339

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 320.88 * 5.6 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,718 ฿9,718
 

 

New

ST062338

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 316.5 * 4.75 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,361 ฿8,361
 

 

New

ST062337

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 319.5 * 4.47 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,644 ฿7,644
 

 

New

ST062336

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 318 * 4.2 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,308 ฿7,308
 

 

New

ST062335

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 269 * 11.11 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,661 ฿16,661
 

 

New

ST062334

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 268.4*9.4 *10.0 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,774 ฿13,774
 

 

New

ST06232

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 268.2 * 7.4 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,930 ฿10,930
 

 

New

ST06231

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 269.5 * 5.9 ม มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,277 ฿9,277
 

 

New

ST06230

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 270 * 5.55 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,046 ฿8,046
 

 

New

ST06229

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 267.4 *5.0 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,790 ฿6,790
 

 

New

ST06228

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 267.4 *4.5 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,055 ฿6,055
 

 

New

ST06227

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 218.76 * 11.03 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,553 ฿12,553
 

 

New

ST06226

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 218 * 9.3 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,552 ฿10,552
 

 

New

ST06225

ประเภท: แป็ปกลมดำ (Round Pipe ) : ท่อเหล็กกลม แป๊ปกลม เหล็กกลม ชนิด : ผิวดำ ขนาด : 217.5 * 8.4 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,339 ฿9,339
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้