เหล็กกล่องเหลี่ยม (ดำ)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes) มักนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานแปหลังคา ทำสะพาน งานเสา ทำนั่งร้าน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน เป็นต้น

New

ST010270

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,454 ฿15,454
 

 

New

ST010269

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,261 ฿14,261
 

 

New

ST010268

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,561 ฿12,561
 

 

New

ST010267

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,868 ฿10,868
 

 

New

ST010266

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,906 ฿9,906
 

 

New

ST010265

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,207 ฿8,207
 

 

New

ST010264

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 250x250 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,320 ฿75,320
 

 

New

ST010263

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,739 ฿11,739
 

 

New

ST010262

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,782 ฿10,782
 

 

New

ST010261

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,495 ฿8,495
 

 

New

ST010260

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

ST010259

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

ST010258

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,274 ฿5,274
 

 

New

ST010257

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,241 ฿5,241
 

 

New

ST010256

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 200x200 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,522 ฿4,522
 

 

New

ST010255

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 175x175 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,282 ฿9,282
 

 

New

ST010254

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 175x175 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,282 ฿9,282
 

 

New

ST010253

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 175x175 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,224 ฿6,224
 

 

New

ST010252

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 175x175 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,843 ฿4,843
 

 

New

ST010251

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 175x175 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,695 ฿4,695
 

 

New

ST010250

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,701 ฿10,701
 

 

New

ST010249

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,118 ฿9,118
 

 

New

ST010248

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,026 ฿8,026
 

 

New

ST010247

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,940 ฿6,940
 

 

New

ST010246

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,641 ฿4,641
 

 

New

ST010245

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,398 ฿4,398
 

 

New

ST010244

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,915 ฿3,915
 

 

New

ST010243

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,323 ฿3,323
 

 

New

ST010242

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,223 ฿3,223
 

 

New

ST010241

ประเภท: เหล็กกล่องเหลี่ยม,ท่อเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊ปเหลี่ยม ชนิด: ผิวดำ ขนาด: 150x150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,223 ฿3,223
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้